KONTAKT Z NAMI WYDRZYŃSCY SA
ul. Wiolinowa 5 lok. 44
02-785 Warszawa
Tel.: 226437792
E-mail: biuro@wydrzynscy.pl
NOTA PRAWNA
Firma podmiotu
WYDRZYŃSCY SA
Prawo właściwe
Prawo Polskie
Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie;
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS
0000737424
NIP
9512464776
REGON
380598879
Nr rachunku
49 1090 2590 0000 0001 3574 3825
Kapitał zakładowy
800.000,00 PLN, w całości wpłacony
Ogłoszenia dla Akcjonariuszy brak aktualnych ogłoszeń
Wydrzyńscy SA